CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nieuw verhardingssysteem bergt, infiltreert en zuivert hemelwater

E-mail Print PDF
Bij de (her)inrichting van bedrijfsterreinen, woongebieden en natuurterreinen wordt waterinfiltratie steeds belangrijker. Om wateroverlast te voorkomen, wordt als eis gesteld dat circa 10 % van het verhard oppervlak gecompenseerd wordt voor waterberging. Holcim heeft een compleet verhardingssysteem ontwikkeld dat water bergt, infiltreert en zuivert voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit Porodur BKK® systeem benut het verhardingsoppervlak als bergingscapaciteit. Vooral bij projectontwikkeling is dit interessant, omdat hierdoor meer bouwoppervlak beschikbaar komt en desondanks wateroverlast wordt voorkomen. Verder heeft het systeem een hoge draagkracht en is het onderhoud niet wezenlijk anders dan bij een traditionele verharding.
Read more...
 

Baggeren met slibverdringerpomp goed voor flora en fauna

E-mail Print PDF
"Verpompen van baggerslib met een minimum aan water", dat is waar elke baggeraar van droomt. Boskalis ontwikkelde daarvoor een transportsysteem op basis van een verdringerpomp waarmee het slib, met slechts weinig toegevoegd water, door een persleiding naar de beunschepen wordt verpompt. Hierbij ontstaat geen of minimale overflow en zijn er minder beunschepen nodig. Een praktijkproef in de Biesbosch toont aan dat de techniek goed inzetbaar is. Het systeem is geschikt voor baggeren in gevoelige gebieden, maar kan ook voor grootschalig werk worden toegepast.
Read more...
 

Wegen veiliger door toepassing bermverharding

E-mail Print PDF

Een goed idee is achteraf beredeneerd eenvoudig, maar je moet er maar opkomen. Holcim Betonproducten BV bedacht dat de Betomat®, die ontwikkeld is voor de waterbouw, ook een  prima oplossing is als bermverharding. Uit een onafhankelijk onderzoek van de Provincie Overijssel waarbij verschillende halfverhardingstypen zijn uitgetest blijkt dat de Betomat® type Bermmat PE-GR kwalitatief als meest geschikte semi-verharding wordt aanbevolen. Met een vervolgopdracht voor 10 km verharding met bermmatten langs de N 348 gedeelte Raalte-Ommen is het Nederlandse wegennet weer iets veiliger geworden.

Read more...
 


Page 3 of 3