CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Energiebesparing door natuurlijk wit toeslagmateriaal uit Noorwegen

E-mail Print PDF

Met medewerking van: Rogier van Diepen en Joep Smulders, Rotim Steenbouw 's-Hertogenbosch

Het verlichten van geasfalteerde wegen, fietspaden en bedrijfsterreinen vraagt veel energie. Dit kan worden gereduceerd als er licht reflecterend asfalt wordt toegepast. Dit bestaat uit een natuurlijk wit toeslagmateriaal en een kleurloos bindmiddel. In Noorwegen past men hiervoor Reflexing White (Anorthosiet) toe, dit is een gesteente met een zeer hoge natuurlijke witheid. Op een aantal plaatsen in Nederland is dit type gesteente al met succes toegepast in licht reflecterend asfalt. Het heeft een hoge lichtreflectie en een goede lichtspreiding zodat een reductie van het energiegebruik tot wel 47 % mogelijk is. Door lagere temperatuursfluctuaties veroudert het asfalt minder snel. In de zomer wordt minder warmte afgegeven en in de winter blijft de verharding net is warmer wat voordelen bij de gladheidbestrijding oplevert. Hierdoor draagt het ook bij aan een betere score op de CO2 prestatieladder.

img_0803_rogier_klein verschil_tussen_zwart_en_luminumpave_klein

Voorraad Reflexing Whithe traditioneel asfalt en Reflexing White toegepast op de A35

Reflexing White wordt gewonnen in steengroeve Gudvangenstein AS te Noorwegen op circa 150 kilometer ten noordoosten van de plaats Bergen. De winning vindt ondergronds plaats zodat het landschap niet aangetast wordt. Door de warme golfstroom is de haven altijd ijsvrij, ondanks het feit dat het kwik in deze regio kan dalen tot -25 °C. Hierdoor kan jaarrond materiaal geleverd worden. Al in 1980 heeft de toenmalige stichting voor Isotopen Geologie in Amsterdam de leeftijd van een geologische formatie Anorthosiet uit ZW Noorwegen (ook wel Baltisch Schild genoemd) vastgesteld op 1080 MA (Précambium tussen de 542 en 4560 miljoen jaar geleden). Het is aannemelijk dat de Anorthosiet uit Gudvangen in dezelfde periode is ontstaan. Reflexing White is uit voorraad leverbaar, vanuit het depot in Amsterdam. Dit houdt in dat er‘Just In Time' leveringen mogelijk zijn. Het materiaal wordt met grote zeeschepen vanuit Noorwegen aangevoerd, hierdoor is het CO2 profiel gunstig in relatie tot het gebruik van kleinere transportmiddelen. Bij grote hoeveelheden is een tijdige afroep noodzakelijk in verband met de planning van aan te voeren partijen vanuit Noorwegen. Het materiaal is verkrijgbaar in de standaardsorteringen 2/5, 4/8 en 8/11 mm. Afwijkende sorteringen zijn op aanvraag leverbaar.

Certificering

Om de kwaliteit van het toeslagmateriaal te garanderen is Anorthosiet gecertificeerd volgens de conformiteitverklaring (89/106 EEG) en de norm NEN-EN 13043. Hierdoor is het toepasbaar als toeslagmateriaal voor asfalt, oppervlaktebehandelingen voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden. De dichtheid van Anorthosiet bedraagt 2,98 mg/m3 hierdoor heeft het materiaal ook een hoge verbrijzelingweerstand en een goede vorst-dooibestendigheid. Het materiaal is 100 % gebroken zodat een goede hechting met het asfaltbitumen ontstaat. Ook de aanvangsstroefheid is hoog nl. een PSV waarde van 58.

Reflexing White is een 100 % gebroken Anorthosiet. Dit is een stollingsgesteente uit de familie van de graniet- en gabbro steenssoorten. Op diverse plaatsen op de aarde zijn enorme verspreidingen van Anorthosiet bekend. Een voorbeeld is Mount Lister Anorthosite in Labrador, Canada maar ook in Noorwegen is een grote formatie Anorthosiet aanwezig. Noorse Anorthosiet wordt gekenmerkt door zijn witte kleur, met daarin enkele donkere spikkeltjes die zorgen voor een "peper effect". Het is een bijna zuiver wit gesteente dat vernoemd is naar het plagioklaasmineraal Anorthiet (witte veldspaat). Het materiaal bestaat voor 90% uit plagioklaasveldspaat en wordt op basis van zijn chemische samenstelling ook voor uiteenlopende industriële doeleinden toegepast. Ook op de Maan is Anorthosiet gevonden. De gesteentemonsters zijn vooral door de Apollo 16-missie naar de Aarde gebracht.

gudvangen

Reflexing White wordt gewonnen in steengroeve Gudvangenstein AS te Noorwegen op circa 150 kilometer ten noordoosten van de plaats Bergen. De winning vindt ondergronds plaats zodat het landschap niet aangetast wordt. Door de warme golfstroom is de haven altijd ijsvrij, ondanks het feit dat het kwik in deze regio kan dalen tot -25 °C. Hierdoor kan jaarrond materiaal geleverd worden. Al in 1980 heeft de toenmalige stichting voor Isotopen Geologie in Amsterdam de leeftijd van een geologische formatie Anorthosiet uit ZW Noorwegen (ook wel Baltisch Schild genoemd) vastgesteld op 1080 MA (Précambium tussen de 542 en 4560 miljoen jaar geleden). Het is aannemelijk dat de Anorthosiet uit Gudvangen in dezelfde periode is ontstaan. Reflexing White is uit voorraad leverbaar, vanuit het depot in Amsterdam. Dit houdt in dat er  ‘Just In Time' leveringen mogelijk zijn. Het materiaal wordt met grote zeeschepen vanuit Noorwegen aangevoerd, hierdoor is het CO2 profiel gunstig in relatie tot het gebruik van kleinere transportmiddelen. Bij grote hoeveelheden is een tijdige afroep noodzakelijk in verband met de planning van aan te voeren partijen vanuit Noorwegen. Het materiaal is verkrijgbaar in de standaardsorteringen 2/5, 4/8 en 8/11 mm. Afwijkende sorteringen zijn op aanvraag leverbaar.

.thumb_01_AdobeReaderIcon

Klik op het icoontje voor de PDF van het hele artikel