CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uniek leidingsysteem loost water in de Noordzee

E-mail Print PDF

Met medewerking van:  Jochem Duijnhoven en Jan van der Schuit, fa. N. Kraaijeveld te Sliedrecht 

p5140028kleinp5140020klein p5140013klein

Overtollig regenwater uit het Westlandse kassengebied wordt  geloosd in zee. Twee spiraalgelaste buizen met een doorsnede van 1,2 m lopen door de duinen, diep onder het strand naar de kop van het strandhoofd. Via een speciale Dome-constructie wordt het oppervlaktewater in zee gespuid. Opdrachtgever het Hoogheemraadschap van Delfland koos uit drie aanbiedingen voor dit alternatief. Het stalen leidingsysteem heeft een levensduurgarantie van 50 jaar en een korte bouwtijd. Dit past in het kustveilig werken en beperkt de hinder voor recreanten.

Watersysteem op orde in 2015

‘Water naar de zee dragen' werd vroeger als een nodeloze bezigheid gezien. De laatste jaren is het echter op steeds meer plaatsen noodzakelijk om overtollig regenwater te bergen en zonodig te spuien. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door toenemende regenval maar ook toename van de bebouwing en het verharde oppervlak dragen daar aan bij. Vanaf 1998 heeft de rijksoverheid beleid ontwikkeld op het gebied van het waterbeheer. Na de 4e nota Waterhuishouding en de Kaderrichtlijn Water heeft de Commissie Waterbeheer voor de 21 e eeuw een aanpak geschreven voor het voldoen aan veiligheidsniveaus en het terugdringen van wateroverlast. Doel is om in 2015 het watersysteem op orde te hebben.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft hiervoor het Afvoer- en BergingsCapaciteit (ABCDelfland) project gestart. Doel van dit project is: het water langer vast te houden, het water sneller af te voeren en meer bergingscapaciteit te creëren zodat er bij hevige regenval geen wateroverlast en overstorten van riolen meer plaatsvinden. De gemeente Westland is inmiddels begonnen met de aanleg van aparte hemelwaterafvoersystemen zodat schoon regenwater direct geloosd kan worden op het oppervlakte water.

 

p5140008klein

 p5140021klein  p5140023klein 

Nieuwe wijze van opdrachtverlening

In de duinen tussen Monster en s-Gravenzande aan de vlotwatering staat een klein gemaal. Berekeningen van Delfland toonden aan dat dit gemaal, net als een aantal andere gemalen in het Westland, een te lage capaciteit had. In plaats van 1 m³ per sec was een capaciteit van 6 m³ per sec nodig. Ook de persleiding was te beperkt om deze capaciteit te behalen. Na het opstellen van een voorlopig ontwerp en een bestek werd een tender uitgeschreven voor de bouw van een nieuw gemaal en de aanleg van twee grote persleidingen. Het waterbouwkundige constructiedeel van het project is apart aanbesteed. Inschrijvers werd de mogelijkheid geboden om met een alternatief te komen voor het stranddeel van de persleiding. Uit drie inschrijvingen werd het werk gegund aan N. Kraaijeveld. In plaats van het leidingdeel met gekoppelde betonelementen zoals in het bestek was opgenomen werd als alternatief een stalen leidingsysteem voorgesteld. In de calculatiefase bleek dat dit alternatief goedkoper is en sneller aangelegd kon worden.

 Projectgegevens

 Project

 Aanleggen 2 persleidingen voor Boezemgemaal Vlotwatering

 Omschrijving werk

 Aanleggen stranddeel + duindeel met 2 persleidingen +             maken fundering en plaatsen stalen domeconstructie

 Opdrachtgever

 Hoogheemraadschap van Delfland

 Ontwerp

 Ingenieursbureau en adviesbureau Tauw, Utrecht

 Opdrachtnemer

 N. Kraaijeveld, constructieve waterbouw   

 Soort contract

 Traditioneel contract met alternatieve aanbieding

 Aanneemsom (excl. Meerwerk)

 € 3.467.000

 Looptijd

 September 2008- september 2009

 

01_AdobeReaderIcon

klik hier voor een PDF van het complete artikel