CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Innovatief Haltesysteem verhoogd bereikbaarheid en veiligheid personenvervoer

E-mail Print PDF

Met medewerking van Menno Olthof en Egbert Müller, Holcim Betonproducten B.V.

volendam2webBussen rijden beter op tijd als de haltes goed bereikbaar zijn en iedereen veilig en snel in- en uit kan stappen. Na uitgebreid overleg tussen belangenverenigingen en het CROW zijn er nu richtlijnen voor haltesystemen in Nederland. Holcim Nederland was betrokken bij deze ontwikkelingen en heeft samen met opdrachtgevers een uniek prefab haltesysteem ontwikkeld dat in de praktijk is getest. Diverse gemeenten hebben al ervaring opgedaan met dit haltesysteem. Door de subsidie die provincies beschikbaar stellen voor de renovatie van haltes is het nu mogelijk deze aan te passen. Het systeem vraagt weinig onderhoud, sluit aan op traditionele bestrating en kan door aannemers uit de Infra in korte tijd veilig en snel worden geplaatst.

 

Van prototype naar definitief systeem

Het Holcim Haltesysteem bestaat uit een halteband, halteplaten, en een groot aantal hulpstukken om aan te sluiten op traditioneel straatwerk. Tevens is een speciale straatkolk ten behoeve van een halteband ontwikkeld door Ogink te Nijverdal. Tijdens de Infratech 2007 is een prototype van het haltesysteem aan een breed publiek gepresenteerd waarbij men voorstellen voor verbetering kon doen. Na deze presentatie zijn de opmerkingen van potentiële gebruikers verwerkt in het definitieve ontwerp. De voet van de halteband en het verloop naar de bestaande trottoirband zijn aangepast en er zijn ingestorte schroefhulzen in de verschillende onderdelen aangebracht zodat ze gemakkelijk en veilig met een hijswerktuig geplaatst kunnen worden.

volendam1web

Het Holcim Haltesysteem is in samenwerking met gebruikers ontwikkeld (bushalte in Volendam)

De gebruiker aan het woord

Wouter Mater, Beleidsmedewerker Verkeer & Infrastructuur bij het GVB Amsterdam is zeer tevreden met de halteband van Holcim. Als woordvoerder van een infrawerkgroep van vervoersbedrijven kwam hij in contact met de accountmanagers van Holcim op de Infratech.Daar was men geïnteresseerd in de opmerkingen van Mater en ze werden ook serieus meegenomen in het ontwerp. Mater: "Het maken van een halteplaats is niet eenvoudig er zijn veel verschillende factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Zo mag de maximale spleetbreedte tussen de bus en de halte slechts 5 cm bedragen. Door uitsluitend voertuigen met een lage vloer te bestellen en de haltes te verhogen werken we aan het comfort van de passagiers. De toegankelijkheid wordt voor iedereen verbeterd en passagiers met een kinderwagen of een beperking zijn enthousiast. Een belangrijke voorwaarde bij het aanleggen van een verhoogde halte en het voldoen aan de eisen is dat het voertuig recht kan aan- en afrijden.

halteperronband1web

Technische tekening Holcim Halteband

De opdrachtgever aan het woord

Cristian Wielenga, Ontwerper/Ontwerpcoördinator van de Vakgroep Ontwerp bij de Provincie Fryslân is vanaf het begin bij het ontwerp van het haltesysteem betrokken. "Nadat de richtlijnen van het CROW voor haltes bekend waren zijn we samen met Holcim gaan kijken naar hun bestaande assortiment. Door aanpassing van een bestaande plaat en een nieuwe halteband is eigenlijk het Holcim Haltesysteem geboren.

Daarna hebben we de eerste zes (6) haltes aangelegd. Omdat we het beheer en onderhoud en de kosten willen beperken passen we deze platen niet alleen toe voor de haltes maar ook voor de toeleidende voetpaden (maar dan met de standaard betonplaat waar het ontwerp van de halteplaat op is gebaseerd). De halteplaten zijn 12 cm dik en kunnen een aslast van 13 ton weerstaan. Op dit moment zijn er al 21 haltes aangepast van de Provincie Fryslân. In Bakkeveen hebben we zelfs twee haltes aangelegd die tevens goed als attentiepunt bij de entree van de camping functioneren en snelheidsverlagend werken. Als ontwerper ben ik kostenbewust en zoek daarbij naar de balans tussen kwaliteit enerzijds en kosten anderzijds. Samen met Holcim zijn we een goede weg ingeslagen. Voor gemeenten in de Provincie Fryslân die haltes willen aanpassen is er een subsidieregeling bij de provincie waar al veel gebruik van gemaakt wordt.

Subsidieregeling haltes

De provincies hebben als vervoersautoriteit de taak om het openbaar vervoer te stimuleren en aan de regelgeving te voldoen. Veel provincies hebben deze taak voortvarend opgepakt en ondersteunen de gemeenten met een subsidie in het toegankelijk maken van bushaltes. Provincie Noord-Holland bijvoorbeeld stelt een bijdrage van 95% van de investeringen beschikbaar. Dit relatief hoge subsidiepercentage trekt de gemeenten over de streep om de renovatie van de bushaltes daadwerkelijk aan te pakken.

haltesysteem2web

De eerste uitvraag aan de wegbeheerders in mei 2006 heeft er in geresulteerd dat er voor ruim € 4 miljoen aan aanvragen zijn gedaan. Totaal kregen 17 gemeenten subsidie waarvan 8 gemeenten in Noord-Holland Noord voor een bedrag van ruim € 1 miljoen en 9 gemeenten in Noord-Holland Zuid voor ruim € 3 miljoen. [2]

De verwachting is dat ook andere provincies dit voorbeeld zullen volgen zodat er de komende jaren een groot aantal haltes zal worden aangepast aan de nieuwe eisen.Verbetering bereikbaarheid openbaar vervoer

Verder lezen:
1. http://www.crow.nl/shop/productDetail.aspx?id=823
2. http://www.kenniscentrumto-do.nl/files_content/kennisbank/Halteplan_Noord-Holland.pdf

****

01_AdobeReaderIcon

Klik hier voor een PDF van het complete artikel