CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Energievoorziening Zuidplaspolder; Glas + stad is duurzaam

E-mail Print PDF

 

Een warmtekrachtkoppelinstallatie (WKK) bij een tuinbouwbedrijf in het Westland 

Marktpartijen zijn bereid te investeren in innovatieve energievoorzieningen voor de Zuidplaspolder als de overheid duidelijke keuzes maakt. Dit was de uitkomst van een markt-en beleidconsultatie die op 13 februari 2007 werd gehouden. Circa 60 stakeholders gaven hun menig over de realisatie van een Energieweb.

De Zuidplaspolder is een gebied tussen Rotterdam en Gouda waar vanaf 2008 circa 280 ha glastuinbouwbedrijven en 30.000 woningen en 350 ha bedrijfterreinen worden ontwikkeld. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder opgericht.Deze stichting wordt gefinancierd door de Rabobank, LTO Noord en Flora Holland. Daarnaast zijn er diverse partijen waaronder het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en de Kamer van Koophandel Rotterdam die projecten van de stichting mede financieren. Doel van het project is om de ambities die in het intergemeentelijk structuurplan zijn verwoord (meervoudig ruimtegebruik en een duurzame energievoorziening) te realiseren. Taak van de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder is het voorbereiden en uitvoeren van de planvorming. De stichting zal ook de ontwikkelingsmaatschappij gaan oprichten. Deze ontwikkelingsmaatschappij zal in de toekomst de daadwerkelijke realisatie uitvoeren. 

 

De Zuidplaspolder is een gebied tussen Rotterdam en Gouda waar vanaf 2008 circa 280 ha glastuinbouwbedrijven en 30.000 woningen en 350 ha bedrijfterreinen worden ontwikkeld. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder opgericht.
Deze stichting wordt gefinancierd door de Rabobank, LTO Noord en Flora Holland. Daarnaast zijn er diverse partijen waaronder het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en de Kamer van Koophandel Rotterdam die projecten van de stichting mede financieren. Doel van het project is om de ambities die in het intergemeentelijk structuurplan zijn verwoord (meervoudig ruimtegebruik en een duurzame energievoorziening) te realiseren. Taak van de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder is het voorbereiden en uitvoeren van de planvorming. De stichting zal ook de ontwikkelingsmaatschappij gaan oprichten. Deze ontwikkelingsmaatschappij zal in de toekomst de daadwerkelijke realisatie uitvoeren.

Stijgende energieprijzen
In 2007 moeten een aantal cruciale bestuurlijke beslissingen worden genomen, zodat koppeling tussen energie en ruimtegebruik mogelijk wordt, waaronder glastuinbouw en woningen. Hiervoor moet een speciale energie-infrastructuur aangelegd worden zodat restwarmte en elektriciteit van de onder meer glastuinbouw gebruikt kunnen worden voor verwarming en energie van de woningen. De technieken voor verwarming en koeling zijn al in diverse projecten in Nederland toegepast. Dit geldt ook voor de aanvoer van het "groeigas" CO2 voor de glastuinbouw. In het Westland is hiervoor in 2005 al een speciaal netwerk aangelegd. Hiermee wordt momenteel zuivere CO2 van Shell Pernis via een ondergronds leidingsysteem bij de glastuinders afgeleverd.
Aansluiting op dit systeem voor de Zuidplaspolder is ook mogelijk. De glastuinbouw streeft naar een volledig gesloten energiebalans zodat in 2008 voldaan kan worden aan de CO2 emissienormen die dan zullen gaan gelden.
Voor elektriciteit ligt het aanzienlijk moeilijker. Door het (nog) toenemende gebruik vormt dit het cruciale element in de energievoorziening voor de toekomst. Op dit moment zijn er 30-40 energieclusters in de Nederlandse glastuinbouw. De prognose voor de toekomst is opgenomen in [lit 1.]