CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Baggeren met slibverdringerpomp goed voor flora en fauna

E-mail Print PDF
"Verpompen van baggerslib met een minimum aan water", dat is waar elke baggeraar van droomt. Boskalis ontwikkelde daarvoor een transportsysteem op basis van een verdringerpomp waarmee het slib, met slechts weinig toegevoegd water, door een persleiding naar de beunschepen wordt verpompt. Hierbij ontstaat geen of minimale overflow en zijn er minder beunschepen nodig. Een praktijkproef in de Biesbosch toont aan dat de techniek goed inzetbaar is. Het systeem is geschikt voor baggeren in gevoelige gebieden, maar kan ook voor grootschalig werk worden toegepast.

Saneren van waterbodems

In de vorige eeuw is door de rivieren een grote hoeveelheid slib aangevoerd. In het Benedenrivierengebied bedraagt dat ca. 125 miljoen m³. Bijna 30 miljoen m³ daarvan is saneringsspecie die nog verwijderd moet worden. Hierdoor wordt voorkomen dat de vervuiling in de voedselketen terecht komt. De Biesbosch, het grootste zoutwater getijdengebied van West Europa, is zo'n saneringsgebied. Het is een beschermd, nationaal park, beheerd door Staatsbosbeheer.

Als onderdeel van de Deltawerken is destijds de Haringvlietdam aangelegd. Hierdoor is het getij in de Biesbosch afgenomen tot zo'n 0,70 m en werd vervuild slib uit de Rijn afgezet. Bij een vergroot spuiend vermogen van de Haringvlietsluizen, wordt weer meer getij toegelaten zodat de kwaliteit van de Biesbosch als getijdengebied beter tot zijn recht komt. Voordat dit mogelijk is moeten de waterbodems van het krekenstelsel gesaneerd worden, ter voorkoming van nieuwe verspreiding. Delen van de Biesbosch zijn met groot materieel slecht of niet toegankelijk zodat traditionele transporttechnieken minder inzetbaar zijn. Daarom heeft Boskalis een nieuw pompsysteem ontwikkeld zodat aan de (wettelijke) milieu eisen van baggerwerk voldaan wordt en de hinder voor de omgeving beperkt blijft.

Download het hele artikel (klik pdf)

download hele artikel