CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wegen veiliger door toepassing bermverharding

E-mail Print PDF

Een goed idee is achteraf beredeneerd eenvoudig, maar je moet er maar opkomen. Holcim Betonproducten BV bedacht dat de Betomat®, die ontwikkeld is voor de waterbouw, ook een  prima oplossing is als bermverharding. Uit een onafhankelijk onderzoek van de Provincie Overijssel waarbij verschillende halfverhardingstypen zijn uitgetest blijkt dat de Betomat® type Bermmat PE-GR kwalitatief als meest geschikte semi-verharding wordt aanbevolen. Met een vervolgopdracht voor 10 km verharding met bermmatten langs de N 348 gedeelte Raalte-Ommen is het Nederlandse wegennet weer iets veiliger geworden.

U kent het wel, een vrachtauto voor u raakt even uit het spoor en pakt net een rand van de berm mee. Soms gaat het goed maar in een aantal gevallen is dit de aanleiding van een ernstig ongeval.
In het kader van Duurzaam Veilig wordt onderzoek verricht naar verkeersonveilige situaties van het wegennet. Ruim één op de drie ongevallen buiten de bebouwde kom zijn enkelvoudig. Hierbij raken auto's van de rijbaan en botsen tegen een obstakel, slaan over de kop of belanden in de sloot. Het komt ook voor dat ze op de rand van de verharding blijven hangen en vervolgens door overstuur frontaal in botsing komen met tegemoet komend verkeer. De afloop van dergelijke ongevallen is meestal catastrofaal. Vrachtwagens die van de weg raken veroorzaken daarbij ook grote schade aan de bermen. Al in 1985 is er onderzoek uitgevoerd naar de draagkracht van bermen langs rijkswegen. Hieruit bleek dat veel bermen door de gebruikte grondsoort onvoldoende stabiel zijn. Ook de bermen van het onderliggende wegennet zijn vaak niet sterk genoeg. Op diverse plaatsen is door de lage ligging de afwatering van de berm onvoldoende zodat bij regenval de grond verzadigd raakt. Hierdoor neemt de stabiliteit nog verder af. Met name in de winterperiode ontstaan de meeste ongevallen. Slecht zicht, verkeersdrukte, vermoeidheid en haast zijn enkele oorzaken die genoemd kunnen worden.
Door een aanpassing aan de Europese wetgeving van 1995 is de toegestane aslast in Nederland voor aangedreven assen van vrachtwagens met circa 15 % verhoogd van 10 naar 11,5 ton. Het ligt voor de hand dat traditionele bermconstructies dit soort belastingen niet altijd goed op kunnen nemen. Om de veiligheid te garanderen zijn op veel plaatsen in Nederland aanvullende maatregelen in de vorm van bermverharding noodzakelijk.

 

Download het gehele artikel (klik het pdf icoon):