CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Arbo en veiligheid, goed voor medewerker en productie

E-mail Print PDF

Goede persoonlijke bescherming van medewerkers, een veilige werkomgeving en het op de juiste wijze inzetten van gereedschap, materieel en hulpconstructies daar komt de bouw verder mee. Het aantal bedrijfsongevallen zal hierdoor nog verder afnemen en de productie neemt toe. Daarnaast is het voor de medewerkers prettiger werken en de kwaliteit van het werk verbetert. Ook wordt de bedrijfstak aantrekkelijker voor jonge instroom.

img_0255  img_0369 

 

Het is een regenachtige vrijdagmiddag. Er wordt nog volop gewerkt aan het verleggen van leidingen op kruispunt Westerlee in het Westland. Het zijn de voorbereidingen van  de reconstructie van dit megakruispunt. Wat ooit begon als een kleine rotonde is nu uitgegroeid tot het grootste knooppunt van gemeente Westland. Arbo en veiligheid zijn bij dit project nummer 1. Niet alleen de werkzaamheden worden veilig uitgevoerd ook de veilige en vlotte doorstroming van het verkeer is goed geregeld. Alleen als het echt nodig is wordt een verkeersader voor een korte tijd afgesloten, bijvoorbeeld als het om een kruisende leiding gaat. In ‘no time' wordt daarna het wegdek weer hersteld en kan het verkeer er weer gebruik van maken. 

De werkomstandigheden bij wegwerkzaamheden kunnen op 3 niveaus geoptimaliseerd worden:  

  1.   *  Persoonlijke bescherming van medewerkers
  2.   *  Veilige en goede werkomgeving
  3.   *  Op de juiste wijze inzetten van gereedschap, materieel en hulpconstructies

Persoonlijke bescherming van medewerkers

Medewerkers moeten speciale doorwerkkleding,handschoenen, veiligheidschoenen, een veiligheidshelm, en veiligheidsbril dragen. Ook gehoorbescherming is van belang vaak is deze wel beschikbaar maar wordt niet altijd gebruikt. De uitvoerder moet er op toezien dat  medewerkers hun beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk gebruiken.

Veilige en goede werkomgeving.

Door de vaak beperkte ruimte moet er veel aandacht aan een veilige werkomgeving veel aandacht besteed worden. Laswerkzaamheden kunnen het beste onder geconditioneerde omstandigheden (grote paraplu of tent) worden uitgevoerd. Bij hoge grondwaterstanden is het noodzakelijk om het grondwater dmv bronbemaling eg te pompen zodat zodat werknemers in een droge bouwput kunnen werken. Hierdoor zijn de werkomstandigheden voor de lassers goed en is de kwaliteit van het laswerk en aanbrengen van de coating gegarandeerd. Kunststofleidingen kunnen bovengronds worden gelast en via een gestuurde boring in de grond gebracht worden.

Op de juiste wijze inzetten van gereedschap, materialen en hulpconstructies.

Werknemers moeten regelmatig getraind worden in veilig werken. Boor- en slijpmachines, lasgereedschap etc. mag alleen door gekwalificeerd personeel gebruikt met de vereiste persoonlijke bescherming. Ook het materieel in de vorm van shovels, hydraulische graafmachines etc. moet regelmatig onderhouden worden. De bestuurders moeten in het bezit zijn van de juiste papieren en regelmatig op herhalingscursus gaan om nieuwe vaardigheden te leren die in het werk toegepast kunnen worden.

Kader Arbo en veiligheid

Bij complexe wegwerkzaamheden zoals het verleggen van leidingen of vervangen van verhardingen is het van belang dat de uitvoerder goed toezicht op de Arbo en veiligheid. Door de steeds beperktere werkruimte moeten verkeersmaatregelen genomen worden en de bouwplaats goed afgezet worden. Daarnaast worden langs de leidingsleuf afzettingsschilden geplaatst op afstanden van 50 m zodat de werkzaamheden voor het verkeer duidelijk zichtbaar zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de nachtzichtbaarheid van de afzettingen. Belangrijk is dat de gele omleidingsborden kloppen en dat gecontroleerd wordt of de borden goed staan...er is niets hinderlijker dan dat een weggebruiker door onjuiste bewegwijzering de weg kwijt raakt en moet gaan zoeken. Hierdoor ontstaat gevaar verderop in het traject en het lokt agressief gedrag uit bij weggebruikers die de weg niet kunnen vinden. Door het CROW in Ede worden het werkboek wegafzettingen uitgegeven. Dit is een verkorte versie van de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b. In dit handboek vindt u de standaardafzettingen voor werk in uitvoering naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten en rotondes en op fietspaden en voetpaden. Het handboek bevat concrete maatregelfiguren. De nummering daarvan komt overeen met de gebruikte nummering in de verschillende delen van CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b.

Praktische tips

Er zijn ook nog een aantal praktische tips voor veiligheid: Het invoegende werkverkeer kan leiden tot ongevallen. Door inzet van de juiste bewegwijzering en verkeersregeling (verkeersregelinstallaties of verkeersregelaars) wordt het aantal incidenten sterk gereduceerd en neemt de productie toe. Ook de doorstroming van het verkeer wordt hiermee geoptimaliseerd. Achtergebleven bouwmaterialen zijn een gevaar voor de weggebruiker. Ruim aan het einde van de dag (indien mogelijk) losliggende bestratingelementen op of breng ze binnen de omheining van het werkterrein. Door vandalisme kunnen ernstige verkeersongevallen ontstaan als het mogelijk is om bouwmaterialen op te pakken en op de weg te gooien. Nog een belangrijke tip: Zorg voor duidelijke bewegwijzering. Niets is zo hinderlijk als een omleiding die niet (helemaal) klopt. Test de omleidingsroute zelf even uit en denk vanuit de weggebruiker!

img_0342 Verkeersdeelnemers proberen zo lang mogelijk door te rijden. Zorg voor een duidelijke omleidingsroute.

Verder lezen: www.crow.nl  en www.platformwow.nl