CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Baggeren met slibverdringerpomp goed voor flora en fauna

"Verpompen van baggerslib met een minimum aan water", dat is waar elke baggeraar van droomt. Boskalis ontwikkelde daarvoor een transportsysteem op basis van een verdringerpomp waarmee het slib, met slechts weinig toegevoegd water, door een persleiding naar de beunschepen wordt verpompt. Hierbij ontstaat geen of minimale overflow en zijn er minder beunschepen nodig. Een praktijkproef in de Biesbosch toont aan dat de techniek goed inzetbaar is. Het systeem is geschikt voor baggeren in gevoelige gebieden, maar kan ook voor grootschalig werk worden toegepast.
Read more...
 

Wegen veiliger door toepassing bermverharding

Een goed idee is achteraf beredeneerd eenvoudig, maar je moet er maar opkomen. Holcim Betonproducten BV bedacht dat de Betomat®, die ontwikkeld is voor de waterbouw, ook een  prima oplossing is als bermverharding. Uit een onafhankelijk onderzoek van de Provincie Overijssel waarbij verschillende halfverhardingstypen zijn uitgetest blijkt dat de Betomat® type Bermmat PE-GR kwalitatief als meest geschikte semi-verharding wordt aanbevolen. Met een vervolgopdracht voor 10 km verharding met bermmatten langs de N 348 gedeelte Raalte-Ommen is het Nederlandse wegennet weer iets veiliger geworden.

Read more...
 

Luchtkwaliteit in Brussel

Brussel springt op de fiets om luchtkwaliteit in de stad te verbeteren

Met medewerking van A. Meloen concessiemanager JCDecaux, Haarlem

Schepen Henri Simons heeft samen met het outdoor reclamebedrijf JCDecaux een nieuwe fietsverhuursysteem in Brussel geïntroduceerd. Met dit systeem dat op de markt gebracht wordt onder de naam Cyclocity is het mogelijk om 24 uur per dag 7 dagen per week een fiets te huren. Naast Brussel maken Lyon en Parijs ook al gebruik van het systeem. Doel is om het aantal korte autoritten te beperken en het zachte verkeer in de stad te bevorderen. Hierdoor zullen de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit van de stad verbeteren.

  

Cyclocity fietsen gereed voor gebruik

Read more...
 

Ontwerp verbeteringsplan Delflandse kust vastgesteld

  

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de golven worden krachtiger. De druk van de zee op de kust groeit. Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust zijn locaties die op termijn niet meer voldoende veiligheid bieden. Zwakke schakels, noemen we die plekken. In de provincie Zuid-Holland zijn zes van zulke zwakke schakels. De Delflandse kust, tussen Hoek van Holland en Kijkduin, is één van die zwakke schakels. In het te beschermen gebied wonen circa 110.000 mensen en het achterliggende tuinbouwgebied levert een bijdrage van circa 4 miljard per jaar aan het bruto nationaal product

 

 

Read more...
 

Energievoorziening Zuidplaspolder; Glas + stad is duurzaam

 

Een warmtekrachtkoppelinstallatie (WKK) bij een tuinbouwbedrijf in het Westland 

Marktpartijen zijn bereid te investeren in innovatieve energievoorzieningen voor de Zuidplaspolder als de overheid duidelijke keuzes maakt. Dit was de uitkomst van een markt-en beleidconsultatie die op 13 februari 2007 werd gehouden. Circa 60 stakeholders gaven hun menig over de realisatie van een Energieweb.

De Zuidplaspolder is een gebied tussen Rotterdam en Gouda waar vanaf 2008 circa 280 ha glastuinbouwbedrijven en 30.000 woningen en 350 ha bedrijfterreinen worden ontwikkeld. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder opgericht.Deze stichting wordt gefinancierd door de Rabobank, LTO Noord en Flora Holland. Daarnaast zijn er diverse partijen waaronder het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en de Kamer van Koophandel Rotterdam die projecten van de stichting mede financieren. Doel van het project is om de ambities die in het intergemeentelijk structuurplan zijn verwoord (meervoudig ruimtegebruik en een duurzame energievoorziening) te realiseren. Taak van de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder is het voorbereiden en uitvoeren van de planvorming. De stichting zal ook de ontwikkelingsmaatschappij gaan oprichten. Deze ontwikkelingsmaatschappij zal in de toekomst de daadwerkelijke realisatie uitvoeren. 

 

Read more...
 


Page 4 of 4