CivilTech

De website voor de Civiele techniek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nieuw softwarepakket maakt gegevens rioolnetwerk snel zichtbaar.

Met medewerking van: Martin Nederlof bedrijfsleider Leitec Infrascan, Montfoort 

AfspelenPanoramo-beeld webGemeenten maken steeds vaker gebruik van inspecties en videobeelden om het beheer en onderhoud van hun rioolstelsels te coördineren. Meestal zijn de verschillende soorten gegevens echter niet snel toegankelijk en is het maken van de juiste analyses tijdrovend. Leitec Infrascan heeft hiervoor het software programma “12view” (ik wil zien) laten ontwikkelen. Het programma is geschikt voor de import van zowel bestaande als nieuwe gegevens. Inspecties, videobeelden, waarnemingen en rapportages worden in enkele seconden zichtbaar gepresenteerd en kunnen als rapport in de eigen huisstijl afgedrukt worden

 

 

Read more...
 

Nieuw type verharding is flexibel, waterbergend en laat de aarde ademen

Met medewerking van : Frans Pigmans, directeur InfraElast, Tilburg

 De aanleg van de HSL-zuid was direct de aanleiding tot de oprichting van InfraElast. Hierbij zocht men naar een techniek om de stabiliteit van spoorballast te verbeteren, zodat dit materiaal bij hoge snelheden op zijn plaats bleef liggen. InfraElast uit Tilburg kwam met een oplossing, die ook toepasbaar is voor het versterken van oeverbekledingen en de aanleg van innovatieve verhardingen. Door het hoge percentage holle ruimte is dit type verharding niet alleen geluidsreducerend, maar ook zeer geschikt als waterberging en infiltratiesysteem. Het materiaal is zeer goed bestand tegen zwaar verkeer en de natuurlijke kleur van het granulaat blijft zichtbaar. Hierdoor is dit verhardingstype geschikt voor zeer veel toepassingen en een lust voor het oog bij de inrichting van de openbare ruimte.

Read more...
 

Tij keren is kinderspel" Eerste kustverdedigings PPS in de UK

Opspuiten van het grind Marco Tanis en Taco Vergeer, Boskalis BV presenteerde op 20 maart 2008 tijdens de PPS-Nat-dag van Rijkswaterstaat een successtory uit Engeland.

'Herstel van de basiskustlijn inclusief het beheer en onderhoud voor 25 jaar 'dat was het doel van de Engelse Environment Angency bij het uitschrijven van de tender voor de eerste kustbeschermings PPS in 2001. Een consortium van vijf partijen bestaande uit Boskalis Westminster , Dean & Dyball, Mackley Construction, Mouchel en (later)KPMG Corporate finance ontving de opdracht. Opdrachtgever en bewoners zijn zeer content met de wijze waarop het project wordt uitgevoerd. De gekozen aanbestedingsvorm biedt ook voordelen voor kustbeschermingsprojecten in Nederland en België. 

Read more...
 

Ontwateren van baggerspecie met geotubes

 Gedink en Van Doorn voorover surfplas Reeuwijk

Ben Gedink(l) en Gerrit van Doorn bedachten de oplossing om baggerspecie in geotubes als vooroever toe te passen  

Transport en berging van baggerspecie is arbeidsintensief kostbaar en belast het milieu. De baggeraars Bunnik BV en Boskalis bedachten een oplossing waarmee baggerspecie uit diverse waterlopen in geotubes werd gespoten die als golfbrekers in de Surfplas Reeuwijk zijn toegepast. Bij een vervolgproject is deze methode met succes ingezet om een dijk langs de dubbele Wiericke in het Groene hart te verzwaren. Ten opzichte van de traditionele werkwijze is deze aanpak milieuvriendelijk en levert ook een flinke kostenbesparing op.

Baggeren, transporteren en bergen van specie in kleinschalige gebieden vraagt veel energie van mens en materieel. In de omgeving van Gouda, Reeuwijk, Bodegraven Nieuwerbrug is een nieuwe methode bedacht en ingezet om baggerspecie als bouwstof toe te passen. Bij het realiseren van dit soort projecten is het van belang om samen met opdrachtgevers en omwonenden oplossingen te bedenken zodat er voldoende draagvlak voor de uitvoering is.

Read more...
 

Nieuw verhardingssysteem bergt, infiltreert en zuivert hemelwater

Bij de (her)inrichting van bedrijfsterreinen, woongebieden en natuurterreinen wordt waterinfiltratie steeds belangrijker. Om wateroverlast te voorkomen, wordt als eis gesteld dat circa 10 % van het verhard oppervlak gecompenseerd wordt voor waterberging. Holcim heeft een compleet verhardingssysteem ontwikkeld dat water bergt, infiltreert en zuivert voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit Porodur BKK® systeem benut het verhardingsoppervlak als bergingscapaciteit. Vooral bij projectontwikkeling is dit interessant, omdat hierdoor meer bouwoppervlak beschikbaar komt en desondanks wateroverlast wordt voorkomen. Verder heeft het systeem een hoge draagkracht en is het onderhoud niet wezenlijk anders dan bij een traditionele verharding.
Read more...
 


Page 3 of 4